Toimialat

Syvätiivistys
Siltojen, rakennusten, tuulivoimaloiden, voimaloiden, moottoriteiden, teollisuuden, satamalaitureiden, ym. syvätiivistystyöt.

Laahakaivu/Rapikaivu
Suoritamme sorannostoa, satama- ,joki-, kanava- ,rantojen- , sekä voimalaitosruoppauksia.

Korkeat purkutyöt puntilla
Teemme purkutöitä korkeille rakennuksille. mm. siilot, kerrostalot, piiput, tehdasrakennukset, yms.